A weblapunk cookie-kat (sütiket) használ, a magasabb vásárlói élmény eléréséhez. A  cookie-k használatával célunk, a minél személyre szabottabb ajánlatok összeállítása. A szabályzatról bővebben a Adatvédelmi nyilatkozatban  tájékozódhat tovább.
Menü

Cetelem Online hitel

 

Áruhitel Referencia THM: 0,0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra


Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat szerint változhat.


Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 0 Ft
Kezelési dij: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft
Referencia THM: 0,0 %
Futamidő: 10 hónap
Havi törlesztőrészlet: 200 000 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 0 %
A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft


A Minker Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
Érvényes: 2024. április 1. napjától visszavonásig, a Minker Kft. klimapont.hu webáruházában megjelölt termékekre.


Áruhitel Referencia THM: 0,0% 2 000 000 Ft hitelösszeg 10 hónap futamidő esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
Futamidő: 10 hónap.

Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.

Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat szerint változhat.


A Minker Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.


Érvényes: 2024. április 1. napjától visszavonásig, a Minker Kft. klimapont.hu webáruházában megjelölt termékekre.

10 hó ingyen hitel / 95
HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról
a Minker Kft. klimapont.hu webáruházában benyújtott hitelkérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció, a webáruházban megjelölt termékekre)
hitelösszeg : 25.000 Ft – 2.000.000 Ft-ig
futamidő: 10 hónap
önrész nagysága: nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi 3%
adósságkezelési díj: a.) 711 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 5.037 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 2.006 Ft
követeléskezelési díj: 13.615 Ft
előtörlesztési díj:
 Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.
hiteltermék:
Futamidő:
Kamatozás:
Éves ügyleti kamat:
THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):
H10
10 hónap
fix
0%
0,0%
A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár:
2 000 000 Ft
Referencia THM:
0,0%
Önrész:
0 Ft
Törlesztőrészlet:
200 000 Ft
Hitelösszeg:
2 000 000 Ft
Futamidő:
10 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat:
0%
Törlesztőrészletek összege:
2 000 000 Ft
Kezelési díj:
0 Ft
A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
2 000 000 Ft
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 0,0% 2.000.000 Ft; 10 hó.
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek
• természetes személy • 18. életévét betöltötte • Magyarországon levő állandó lakcím • igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség • aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
10 hó ingyen hitel / 95
A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Ha Ön vállalkozó
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2024. április 1. napjától visszavonásig.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató
(függő közvetítő)

a) cégnév: MINKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1074 Budapest, Alsóerdősor utca 32. 2 / 17.
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 01-09-877937
levelezési cím: 1074 Budapest, Alsóerdősor utca 32. 2 / 17.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.
d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.
e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.
A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:
Érvényes: 2022. szeptember 12-től
a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
 kiszállítás díjat számít fel.

 

Az online szerződéskötési rendszer és az elektronikus aláírás használatának általános szerződési feltételei
Ön a Magyar Cetelem Zrt.-nél (Bank) igényelt kölcsönt. A kölcsönszerződés aláírása, illetve a bírálathoz szükséges dokumentumok feltöltése, ellenőrzése a Bank által rendelkezésre bocsátott online szerződéskötési rendszeren keresztül történik, melynek használatáról, illetve feltételeiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.
A kölcsönszerződés aláírásához és a végleges hitelbírálat elvégzéséhez az alábbi dokumentumokra lesz szüksége:
o kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy egyes kölcsönök esetében vezetői engedély (jogosítvány)
o lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala
o a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményben szereplő, az Adós / Adóstárs jövedelmét igazoló dokumentum, illetve a Bank által a hitelbírálathoz bekért egyéb dokumentum (pl. bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás).


Szerződéskötés technikai lépései
A kölcsönszerződés aláírásához az alábbi technikai lépéseket kell végrehajtania:


1. Az online szerződéskötési rendszerbe a szerzodes.cetelem.hu oldalon léphet be a hét bármely napján 0-24 óra között. A belépéshez szükséges a Bank által megküldött email üzenetben szereplő link, továbbá meg szükséges adnia az igényléskor használt e-mail címét, születési dátumát, vagy az igényléshez használt okmány azonosító számát, illetve az SMS üzenetben megkapott egyedi, véletlenszerűen generált, 6 jegyű azonosító kódot is.
2. A sikeres belépést követően kérjük ellenőrizze, hogy az online szerződéskötési rendszer által megjelenített személyes adatai helyesek-e. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztal, kérjük, ne folytassa tovább a szerződés aláírását, hanem vegye fel a kapcsolatot a Bank ügyfélszolgálatával.
3. Személyazonosságának igazolására fel kell töltenie a kártyaformátumú személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének mindkét oldaláról készült képet. Amennyiben útlevelet használ, elegendő az érvényességi dátumot és fényképet tartalmazó oldalát feltöltenie. A feltöltött okmánynak meg kell egyeznie az igénylési folyamatban használt okmánnyal.
4. Lakcímének igazolására fel kell töltenie a lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldaláról készült képet.
5. A hitelbírálat elvégzéséhez és a hitelképessége ellenőrzéséhez fel kellhet töltenie a jövedelmét igazoló okiratait.
6. Végig kell gördítenie vagy le kell töltenie készülékére a kölcsönre vonatkozó tájékoztatókat, az Ön által megadott adatokkal kitöltött hiteligénylő adatlapot, a kölcsönszerződés megkötését megelőző egyedi tájékoztatást, a kölcsönszerződés tervezetét, valamint az egyes ügyletekhez adott esetben kapcsolódó további dokumentumokat. Egyes feltételek, így a jelen ÁSZF tartalmát (és adott esetben a biztosításra vonatkozó tájékoztatókat) is az oldalon elhelyezett jelölőnégyzet bepipálásával kell elfogadnia. A dokumentumok megismerését követően azok elfogadását elektronikus aláírásával kell megtennie. Az elektronikus aláírás elhelyezéséhez be kell írnia az SMS-ben kapott 6 jegyű azonosító kódot a felületre. Az azonosító csak egyszer és kizárólag a kölcsönszerződés aláírása érdekében használható fel 20 percen belül. A 20 perc elteltét követően új azonosító kódot kell kérni a felületen. Sikeres elektronikus aláírás esetén a felületen erről azonnal visszajelzést adunk, az aláírt dokumentumokat az online szerződéskötési rendszerben tesszük elérhetővé az 1. pont szerinti belépéshez szükséges e-mail elküldésétől számított 90 napig. Közvetítő partnereinken keresztül igényelt áruhitel és hitelkártya termékek esetén az ide feltöltött szerződés a banki aláírást is tartalmazza. Aláírt dokumentumait ezen időtartam alatt szükséges a felületről letöltenie, a belépés módja megegyezik az 1. pontban írtakkal.
7. Adóstárs bevonásával történő hiteligénylés esetében a kölcsönszerződés Adós általi aláírását követően a Bank email üzenetben értesíti az Adóstársat az online szerződéskötési rendszerbe történő belépés és az elektronikus aláírás lehetőségéről.
8. Az Adós, (illetve adóstárs bevonásával történő hiteligénylés esetében az Adóstárs) aláírását követően - amennyiben minden szükséges okirat rendelkezésre áll -, a Bank elvégzi a végleges hitelbírálatot. Amennyiben a végleges hitelbírálat elvégzéséhez további okiratokra, vagy már feltöltött okiratok ismételt feltöltésére van szükség, úgy a Bank e-mailben vagy telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot. A hiányzó okiratokat a kölcsönszerződés aláírásához használt online felület megfelelő oldalán kell feltöltenie.
9. Amennyiben szükség van a közvetítő partnereink által végzett személyes ügyfél-azonosításra, vagy online ügyfél-azonosítás (pl.
videós azonosítás) elvégzésére, úgy ennek során nyilatkoznia kell arról, hogy a kölcsönigénylést Ön indította el és a kölcsönszerződést Ön írta alá.
10. Személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsönnel együtt igényelt hitelkártya esetén amennyiben a Bank jóváhagyta a kölcsönkérelmét és - szükség esetén – az online ügyfél-azonosítás (pl. videós azonosítás) vagy a közvetítő partnereink által végzett személyes ügyfél-azonosítás is sikeresen megtörtént, a kölcsönszerződés a Bank oldaláról is elfogadásra és aláírásra kerül, melyről e-mailben, illetve postai levélben is értesítjük. Ezzel egyidejűleg személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsönnel együtt igényelt hitelkártya termékek esetén a kölcsönszerződés bank által aláírt hiteles elektronikus példánya a Cetelem NetBank felületére felkerül, melyet belépés után a „Szerződésem” gombra kattintva érhet el és tölthet le. Amennyiben a Cetelem NetBankot még nem használta, a belépéshez regisztrációra van szükség, amit itt tud elvégezni:
https://netbank.cetelem.hu/netbank/register
11. Az online szerződéskötési rendszer használata esetén a kölcsönigényléstől kezdődően a kölcsön folyósításáig a megadott és a Bank által rögzített e-mail cím és mobiltelefonszám megváltoztatására nincs lehetőség.
A kölcsönszerződés írásbelisége
A megkötött kölcsönszerződés a 910/2014/EU Rendelet 26. Cikke szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírást tartalmaz, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kielégíti az írásbeliség feltételeit, tehát a mindkét fél által aláírt kölcsönszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A kölcsönszerződés megkötése során tett nyilatkozatokat, lépéseket, feltöltött okiratokat a Bank rögzíti és elmenti, archiválja a jogszabályban meghatározott időtartamig. A kölcsönszerződés nyelve magyar.
Adatok helyesbítése
A kölcsönszerződés aláírásának folyamatát bármikor megszakíthatja és 90 napon belül folytathatja. A kölcsönszerződés aláírására szolgáló online felületen az adatok az Ön előzetes telefonos nyilatkozata, vagy az igénylési felületen Ön által megadott adatok alapján kerülnek kitöltésre. Amennyiben a megjelenített adatokban mégis téves információ kerülne feltüntetésre, úgy azt a kölcsönszerződés aláírását megelőzően a 061-458-6070-es telefonszámon, vagy a Bank online ügyfélszolgálatán (https://www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat) jogosult és köteles jelezni.
Magatartási Kódex
A Bank a BNP PARIBAS csoport magatartási kódexének vetette alá magát, mely itt érhető el: www.cetelem.hu/magatartasi_kodex

 

LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK:

https://www.klimapont.hu/custom/minker/image/data/CETELEM/JOGI_KLIMAPONT.pdf

https://www.klimapont.hu/custom/minker/image/data/CETELEM/MinkerKft-klimapont.pdf

https://www.klimapont.hu/custom/minker/image/data/CETELEM/HIRDETMENY_KLIMAPONT.pdf

https://www.klimapont.hu/custom/minker/image/data/CETELEM/rendszer-klimapont.pdf

https://www.klimapont.hu/custom/minker/image/data/CETELEM/JTM10.png

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

 https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato-2023-12-22-clean.pdf

 

Keresés